You must be logged in if you want to submit translations

Username:
Password:

You are viewing Finnish translations. If you want to help out and add translations or improve existing ones but you don't have an account yet, join the chat and send a message to Seacrest.

GUI autofix tab

LabelEnglishFinnishTranslator
AutoFixAutoFixTranslator Unknown
AutoFixCustomSettingsCustom settingsTranslator Unknown
AutoFixForOwnRipsRecommended for your own/trusted ripsTranslator Unknown
AutoFixForUntrustedRipsFor untrusted ripsTranslator Unknown
AutoFixL0Level 0 - Do not AutoFixTranslator Unknown
Older translation for this English:Taso 0 - Älä AutoFixaaTranslator Unknown
AutoFixL1Level 1 - AutoFix if stealth failsTranslator Unknown
Older translation for this English:Taso 1 - AutoFixaa jos stealth ei ole kunnossaTranslator Unknown
AutoFixL2Level 2 - AutoFix if stealth is uncertain and fails verificationTranslator Unknown
Older translation for this English:2 - AutoFixaa jos stealth on epävarma ja ei läpäise varmennustaTranslator Unknown
Older translation for this English:Taso 2 - AutoFixaa jos stealth on epävarma ja ei läpäise varmennustaTranslator Unknown
AutoFixL3Level 3 - AutoFix if stealth passes but fails verificationTranslator Unknown
Older translation for this English:Taso 3 - AutoFixaa jos stealth on kunnossa, mutta ei läpäise varmennustaTranslator Unknown
AutoFixTextAutoFix Threshold:Translator Unknown
Older translation for this English:AutoFix Vahvuus:Translator Unknown
AutoFixTipChoose the threshold at which abgx360 will attempt to find verified stealth files and automatically patch them if found. Level 1 or 2 is recommended for your own rips and Level 3 is recommended for someone else's rips that you don't fully trust.Translator Unknown
FixDRTFix SS v1 Challenge/Response table if data is invalidTranslator Unknown
FixDRTTipabgx360 decrypts the host's CCRT (Crypted Challenge Response Table) and combines it with the drive's deobfuscated table in order to validate or invalidate the data stored in an additional table used by hacked firmwares to replay responses to challenges issued by the host. Some invalid conditions can't or shouldn't be fixed, but enabling this option will fix the most common conditions like missing C/R data caused by old buggy ripping firmwares or worn out drives. This data is always checked whether this option is enabled or not and an error message will appear if any data is missing or invalid. This option applies to SS v1 only and has no effect on other SS versions.Translator Unknown
Older translation for this English:abgx360 purkaa isäntälaitteen CCRT:n (Salattu Haaste-Vastaus Taulukko, Crypted Challenge Response Table) ja yhdistää sen asemasta selvitettyyn taulukkoon vahvistaakseen tai hylätäkseen tiedon, joka on talletettu erilliseen taulukkoon, jota hakkeroidut firmwaret käyttävät toistaakseen tai emuloidakseen vastauksia haasteisiin, joita isäntälaite pyytää. Kaikkia tilanteita, joissa aseman antamat vastaukset voisivat olla epäkelpoja, ei voida tai ei pidäkään korjata. Tämän vaihtoehdon päälle laittaminen korjaa yleisimmät epäkelvot tilanteet, kuten puuttuvat C/R (Haaste/Vastaus) -tiedot, jotka vanha ja buginen kopiointiin tarkoitettu firmware tai loppuunkulunut asema on aiheuttanut. Nämä tiedot tarkistetaan riippumatta siitä onko tämä valinta päällä vai ei ja virheviesti näytetään jos yhtään tietoja puuttuu tai ne ovat virheellisiä. Tätä valintaa sovelletaan vain SS v1 sektoreille eikä sillä ole vaikutusta muihin SS versioihin.Translator Unknown
Older translation for this English:abgx360 purkaa isäntälaitteen CCRT:n (Salattu Haaste-Vastaus Taulukko, Crypted Challenge Response Table) ja yhdistää sen asemasta selvitettyyn taulukkoon vahvistaakseen tai hylätäkseen tiedon, joka on talletettu erilliseen taulukkoon, jota hakkeroidut firmwaret käyttävät toistaakseen tai emuloidakseen vastauksia haasteisiin, joita isäntälaite pyytää. Kaikkia tilanteita, joissa aseman antamat vastaukset voisivat olla epäkelpoja, ei voida tai ei pidäkään korjata. Tämän ominaisuuden päälle laittaminen korjaa yleisimmät epäkelvot tilanteet, kuten puuttuvat C/R (Haaste/Vastaus) -tiedot, jotka vanha ja buginen kopiointiin tarkoitettu firmware tai loppuunkulunut asema on aiheuttanut. Nämä tiedot tarkistetaan riippumatta siitä onko tämä vaihtoehto päällä vai ei ja virheviesti näytetään jos yhtään tietoja puuttuu tai ne ovat virheellisiä. Tätä ominaisuutta sovelletaan vain SS v1 sektoreille eikä sillä ole vaikutusta muihin SS versioihin.Translator Unknown
Older translation for this English:abgx360 purkaa isäntälaitteen CCRT:n (Salattu Haaste-Vastaus Taulukko, Crypted Challenge Response Table) ja yhdistää sen asemasta selvitettyyn taulukkoon vahvistaakseen tai hylätäkseen tiedon, joka on talletettu erilliseen taulukkoon, jota hakkeroidut firmwaret käyttävät toistaakseen tai emuloidakseen vastauksia haasteisiin joita isäntälaite pyytää. Kaikkia tilanteita joissa aseman antamat vastaukset voisivat olla epäkelpoja ei voida tai ei pidäkään korjata. Tämän ominaisuuden päälle laittaminen korjaa yleisimmät epäkelpoiset tilanteet, kuten puuttuvat C/R (Haaste/Vastaus) -tiedot, jotka vanha ja buginen kopiointiin tarkoitettu firmware tai loppuunkulunut asema on aiheuttanut. Nämä tiedot tarkistetaan riippumatta siitä onko tämä vaihtoehto päällä vai ei ja virheviesti näytetään jos yhtään tietoja puuttuu tai ne ovat virheellisiä. Tätä ominaisuutta sovelletaan vain SS v1 sektoreille eikä sillä ole vaikutusta muihin SS versioihin.Translator Unknown
Older translation for this English:Tämän ominaisuuden käyttäminen säätää haastetyyppien 24 ja 25 (vastaustyypit 7 ja 5) toistokulmia vastaamaan CCRT tavoitteita, jos ne poikkeavat enemmän kuin X% (oletus = 5%). Katso ” Mitä ovat kulmapoikkeamat” pika-aloitusvälilehden alta, jos haluat tästä lisätietoja. Poikkeamat tarkistetaan aina riippumatta siitä onko tämä ominaisuus päällä vai ei. Varoitusviesti näytetään, jos mikä tahansa kulma poikkeaa enemmän kuin 5%. Tätä ominaisuutta sovelletaan vain SS v1 sektoreille eikä sillä ole vaikutusta muihin SS versioihin.Translator Unknown
FixSSv1AnglesAdjust SS v1 angles that deviate from the CCRT by more than:Translator Unknown
FixSSv1AnglesTipEnabling this option will adjust the replay angles for Challenge Types 24 and 25 (Response Types 7 and 5) back to their CCRT targets if they deviate more than X% (default = 5%). See "Angle Deviation and You" under the Quickstart tab for more on this. Deviation is always checked whether this option is enabled or not and a warning message will appear if any angle deviates more than 5%. This option applies to an SS v1 only and has no effect on other SS versions.Translator Unknown
Older translation for this English:Tämän valinnan käyttäminen säätää haastetyyppien 24 ja 25 (vastaustyypit 7 ja 5) toistokulmia vastaamaan CCRT tavoitteita, jos ne poikkeavat enemmän kuin X% (oletus = 5%). Katso ” Mitä ovat kulmapoikkeamat” pika-aloitusvälilehden alta, jos haluat tästä lisätietoja. Poikkeamat tarkistetaan aina riippumatta siitä onko tämä valinttuna vai ei. Varoitusviesti näytetään, jos mikä tahansa kulma poikkeaa enemmän kuin 5%. Tätä valintaa sovelletaan vain SS v1 sektoreille eikä sillä ole vaikutusta muihin SS versioihin.Translator Unknown
Older translation for this English:Tämän ominaisuuden käyttäminen säätää haastetyyppien 24 ja 25 (vastaustyypit 7 ja 5) toistokulmia vastaamaan CCRT tavoitteita, jos ne poikkeavat enemmän kuin X% (oletus = 5%). Katso ” Mitä ovat kulmapoikkeamat” pika-aloitusvälilehden alta, jos haluat tästä lisätietoja. Poikkeamat tarkistetaan aina riippumatta siitä onko tämä ominaisuus päällä vai ei. Varoitusviesti näytetään, jos mikä tahansa kulma poikkeaa enemmän kuin 5%. Tätä ominaisuutta sovelletaan vain SS v1 sektoreille eikä sillä ole vaikutusta muihin SS versioihin.Translator Unknown
ReplaceSSv1Replace an SS v1 with an SS v2 if availableTranslator Unknown
ReplaceSSv2Replace an SS v2 if the angles are different from the database SS v2Translator Unknown
WarnSSv2AnglesAlert me if SS v2 angles deviate from the CCRT by more than:Translator Unknown

GUI errors

LabelEnglishFinnishTranslator
abgx360GUIErrorabgx360 GUI ERRORTranslator Unknown

GUI file dialogs

LabelEnglishFinnishTranslator
ChooseADirectoryChoose a directoryTranslator Unknown
ChooseAFileChoose a fileTranslator Unknown
SaveAsSave asTranslator Unknown

GUI input panel

LabelEnglishFinnishTranslator
BurnedDVDBurned DVDTranslator Unknown
DefaultSpeedDefaultTranslator Unknown
DirectoryDirectoryTranslator Unknown
FilesFile(s)Translator Unknown
InputInputTranslator Unknown
MatchOnlyMatch Only:Translator Unknown
Older translation for this English:Käsittele Vain:Translator Unknown
MatchOnlyButtonSelect...Translator Unknown
OpenButtonTTipDirectoryOpen DirectoryTranslator Unknown
Older translation for this English:Avaa HakemistoTranslator Unknown
OpenButtonTTipFilesOpen File(s)Translator Unknown
Older translation for this English:Avaa Tiedosto(t)Translator Unknown
SetSpeedSet Speed:Translator Unknown
Older translation for this English:Aseta Nopeus:Translator Unknown
WriteDisableDisable WritesTranslator Unknown
Older translation for this English:Estä LevykirjoitusoperaatiotTranslator Unknown

GUI iso browser

LabelEnglishFinnishTranslator
IB_AttrbAttrbTranslator Unknown
IB_ContextMenu_Extract&ExtractTranslator Unknown
Older translation for this English:P&uraTranslator Unknown
IB_ContextMenu_ExtractAllExtract &all in ISOTranslator Unknown
IB_ContextMenu_ExtractAllExceptExtract &all in ISO except for $SystemUpdate folderTranslator Unknown
IB_ContextMenu_View&ViewTranslator Unknown
IB_ExtractingExtractingTranslator Unknown
IB_Menu_ExcludeSystemUpdate&Don't extract $SystemUpdate folder when extracting all in ISOTranslator Unknown
IB_Menu_File&FileTranslator Unknown
IB_Menu_OpenBurnedDVDOpen &Burned DVDTranslator Unknown
Older translation for this English:Avaa Poltettu &DVDTranslator Unknown
Older translation for this English:Avaa &Poltettu DVDTranslator Unknown
IB_Menu_OpenISOFile&Open ISO File...Translator Unknown
Older translation for this English:&Avaa ISO Tiedosto...Translator Unknown
IB_Menu_Options&OptionsTranslator Unknown
IB_Menu_ReopenISOFile&Reopen ISO FileTranslator Unknown
Older translation for this English:ISO Tiedostojen HistoriaTranslator Unknown
IB_NameNameTranslator Unknown
IB_ParsingFilesystemParsing Filesystem...Translator Unknown
Older translation for this English:Jäsennetään Tiedostojärjestelmää...Translator Unknown
IB_SectorSectorTranslator Unknown
IB_SizeSizeTranslator Unknown
IB_Titleabgx360 ISO Filesystem Browser/ExtractorTranslator Unknown
Older translation for this English:abgx360 ISO Tiedostojärjestelmän Selain/PurkajaTranslator Unknown
IB_TotalBytesUsedTotal Bytes Used:Translator Unknown
Older translation for this English:Tavuja Käytetty Yhteensä:Translator Unknown
IB_TotalFilesTotal Files:Translator Unknown
Older translation for this English:Tiedostoja Yhteensä:Translator Unknown
IB_TotalFoldersTotal Folders:Translator Unknown
Older translation for this English:Kansioita Yhteensä:Translator Unknown
IB_TreeContextMenu_CollapseAll&Collapse AllTranslator Unknown
Older translation for this English:&Supista KaikkiTranslator Unknown
IB_TreeContextMenu_ExpandAll&Expand AllTranslator Unknown
Older translation for this English:&Laajenna KaikkiTranslator Unknown

GUI manual patch/extract tab

LabelEnglishFinnishTranslator
ClobberOverwrite these files without promptingTranslator Unknown
ExtractDMIExtract DMITranslator Unknown
ExtractPFIExtract PFITranslator Unknown
ExtractSSExtract SSTranslator Unknown
ExtractVideoExtract VideoTranslator Unknown
ManuallyPatchOrExtractFilesManually Patch or Extract FilesTranslator Unknown
Older translation for this English:Manuaalisesti Patchaa tai Pura TiedostotTranslator Unknown
PatchDMIPatch DMITranslator Unknown
PatchIfInvalidPatch even if these files are invalidTranslator Unknown
PatchIfStealthPassesPatch even if stealth passesTranslator Unknown
PatchIfStealthPassesTipThe default behavior is to patch only if stealth fails and isn't AutoFixed, or stealth is uncertain and isn't verified/AutoFixedTranslator Unknown
Older translation for this English:Oletuksena patchataan vain jos stealth ei ole kunnossa ja sitä ei AutoFixata tai jos stealth on epävarma ja ei varmennettu/AutoFixattuTranslator Unknown
PatchIfVerifiedPatch even if verification passesTranslator Unknown
PatchPFIPatch PFITranslator Unknown
PatchSSPatch SSTranslator Unknown
PatchVideoPatch VideoTranslator Unknown

GUI menu bar

LabelEnglishFinnishTranslator
Menu_abgx360net&http://abgx360.netTranslator Unknown
Menu_abgx360net_statusGo to the official home of abgx360 to get the latest news and updates or join the chat for help.Translator Unknown
Menu_About&AboutTranslator Unknown
Menu_About_statusAbout abgx360 GUITranslator Unknown
Menu_ClearHistory&Clear HistoryTranslator Unknown
Older translation for this English:T&yhjennä HistoriaTranslator Unknown
Menu_DeleteSettings&Delete Settings...Translator Unknown
Older translation for this English:&Poista Asetukset...Translator Unknown
Menu_DeleteSettings_statusDelete saved settingsTranslator Unknown
Menu_Donate&DonateTranslator Unknown
Older translation for this English:Lah&joitaTranslator Unknown
Menu_ExitE&xitTranslator Unknown
Menu_Exit_statusQuit abgx360 GUITranslator Unknown
Menu_File&FileTranslator Unknown
Menu_Help&HelpTranslator Unknown
Menu_IsoFilesystemBrowserISO Filesystem &Browser/Extractor...Translator Unknown
Older translation for this English:ISO Tiedostojärjestelmän &Selain/Purkaja...Translator Unknown
Menu_Language&LanguageTranslator Unknown
Menu_LoadSettings&Load Settings...Translator Unknown
Older translation for this English:Lataa A&setukset...Translator Unknown
Menu_LoadSettings_statusLoad saved settingsTranslator Unknown
Menu_MakeADonation&Help support abgx360 development!Translator Unknown
Menu_MakeADonation_statusMake a donationTranslator Unknown
Menu_OpenInput&Open Input...Translator Unknown
Older translation for this English:Avaa L&ähdeTranslator Unknown
Menu_ReopenDirectoryR&eopen DirectoryTranslator Unknown
Older translation for this English:Kansio(ide)n historiaTranslator Unknown
Older translation for this English:Kansio(ide)n HistoriaTranslator Unknown
Menu_ReopenFiles&Reopen File(s)Translator Unknown
Older translation for this English:Tiedosto(je)n historiaTranslator Unknown
Older translation for this English:Tiedosto(je)n HistoriaTranslator Unknown
Menu_SaveSettings&Save Settings...Translator Unknown
Older translation for this English:&Tallenna asetukset...Translator Unknown
Older translation for this English:&Tallenna Asetukset...Translator Unknown
Menu_SaveSettings_statusSave current settingsTranslator Unknown
Menu_Tools&ToolsTranslator Unknown
Menu_WhereImagesWhere is my &Images folder...Translator Unknown
Menu_WhereImages_statusFind out where your Images are stored and automatically open the folder if you want.Translator Unknown
Older translation for this English:Selvittää missä kuvatiedostojen kansio sijaitsee ja voi halutessasi myös avata sen.Translator Unknown
Menu_WhereStealthFilesWhere is my Stealth&Files folder...Translator Unknown
Menu_WhereStealthFiles_statusFind out where your StealthFiles are stored and automatically open the folder if you want.Translator Unknown

GUI misc tab

LabelEnglishFinnishTranslator
EmbedImagesEmbed them in HTMLTranslator Unknown
EnglishEnglishTranslator Unknown
Older translation for this English:EnglantiTranslator Unknown
ExtractImagesAlwaysExtract images alwaysTranslator Unknown
ExtractImagesHTMLExtract images when using HTML outputTranslator Unknown
ExtractImagesNeverDon't extract imagesTranslator Unknown
Older translation for this English:Älä pura levykuvatiedostojaTranslator Unknown
ExtraOptionsTextAdd extra command line options here (for advanced users only):Translator Unknown
FrenchFrenchTranslator Unknown
Older translation for this English:RanskaTranslator Unknown
GermanGermanTranslator Unknown
Older translation for this English:SaksaTranslator Unknown
ImagesTipThis refers to the game icon, achievement icons and gamer pictures located within the Xex title resource. Images are extracted to your "Images" folder (Press Ctrl+I to find it) with filename "Title ID-Image ID.png" (the Title ID will always be displayed when extracting images so that you can find them easily; also note that the game icon will always be Image ID 00008000). Images are only displayed by abgx360 when using HTML output, but you can choose to extract them always if you're using them for your own purpose. Note that not every Xex has a title resource (most bonus discs don't) and therefore images (as well as various strings and achievements) are not always available.

You can optionally choose to embed them in the HTML source code as data URIs for better portability (when using HTML output), otherwise the HTML source will contain absolute links to the images in your local "Images" folder.
Translator Unknown
ItalianItalianTranslator Unknown
Older translation for this English:ItaliaTranslator Unknown
JapaneseJapaneseTranslator Unknown
Older translation for this English:JapaniTranslator Unknown
KoreanKoreanTranslator Unknown
Older translation for this English:KoreaTranslator Unknown
MiscMiscTranslator Unknown
MyRegionYour console's region code:Translator Unknown
MyRegionButtonSelect...Translator Unknown
MyRegionTipOptionally enter your console's region so abgx360 can display your game's region code in the appropriate color. If a game won't work on your console, the region code will be displayed in red so you won't overlook it and accidentally burn it. You can select multiple regions if you have multiple consoles.Translator Unknown
Older translation for this English:Voit syöttää konsolisi alueen jolloin abgx360 voi näyttää pelin aluekoodin värillisenä. Mikäli peli ei toimi konsolissasi, aluekoodi näytetään punaisella jottei se jää käyttäjältä huomaamatta ja tämä vahingossa polttaa pelin. Voit valita useita aluekoodeja mikäli omistat useita konsoleita.Translator Unknown
PolishPolishTranslator Unknown
Older translation for this English:PuolaTranslator Unknown
PortuguesePortugueseTranslator Unknown
Older translation for this English:PortugaliTranslator Unknown
PreferredLangTextPreferred Dashboard Language:Translator Unknown
Older translation for this English:Suosimasi Dashboard Kieli:Translator Unknown
PreferredLangTipThis will be the preferred language used when abgx360 displays strings from the Xex title resource such as the game description, achievements, avatar awards, etc. Languages that rely heavily on unicode characters are best viewed using HTML output. If the game does not support your preferred language, abgx360 will use the English language strings. Set the Verbosity Level under the Options tab to High if you want to see which languages are supported by an Xex.Translator Unknown
RussianRussianTranslator Unknown
Older translation for this English:VenäjäTranslator Unknown
SimplifiedChineseSimplified ChineseTranslator Unknown
Older translation for this English:Yksinkertaistettu KiinaTranslator Unknown
SpanishSpanishTranslator Unknown
Older translation for this English:EspanjaTranslator Unknown
TraditionalChineseTraditional ChineseTranslator Unknown
Older translation for this English:Perinteinen KiinaTranslator Unknown
XexImagesTextImages:Translator Unknown

GUI options tab

LabelEnglishFinnishTranslator
CheckCorruptionCheck Game Partition CRC always
Older English:Check for AnyDVD style game data corruptionTarkista AnyDVD-tyyppinen pelisektorin korruptoituminenTranslator Unknown
Older translation for this English:Tarkista AnyDVD tyyppisen pelisektorin korruptoitumisen varaltaTranslator Unknown
CheckCorruptionTipChecks the game data CRC even if a verified ini was not found. This means that abgx360 will always search for the obvious signs of AnyDVD style corruption, but note that in order for other types of corruption to be detected (for example: single bit errors commonly caused by an unstable computer system), a verified ini must be found.
Older English:Searches game data sectors for video files inserted by AnyDVD or any other application that does on-the-fly DVD copy protection removal. This check is performed automatically whenever the game CRC is checked so the only purpose of this option is to cause a game CRC check if nothing else did. See "What is AnyDVD style corruption" under the Quickstart tab for more info on game data corruption.Etsii pelin datasektoreista videotiedostoja jotka AnyDVD tai jokin vastaava ohjelma on sinne lisännyt, yrittäessään poistaa lennossa levyn kopiointisuojauksen, kun peliä on kopioitu. Tämä tarkistus suoritetaan automaattisesti aina kun pelin CRC tarkistussummaa lasketaan. Tämän valinnan ainoa tarkoitus on pakottaa pelin CRC tarkistussumman laskeminen jos mikään muu ei sitä pyydä tekemään. Katso ”Mitä on AnyDVD-tyyppinen korruptoituminen” pika-aloitusvälilehden alta, jos haluat tästä lisätietoja.Translator Unknown
CheckDVDFileCheck/Create .dvd fileTranslator Unknown
CheckDVDFileTipChecks that your ISO has a matching .dvd file with the correct layerbreak and iso filename and corrects it if not. If the .dvd file does not exist, it is created.Translator Unknown
Older translation for this English:Varmistaa, että ISO tiedostollasi on sitä vastaava .dvd tiedosto, jossa on oikea kerroksen vaihdos (layerbreak) ja että tiedostonimi on oikein. Mikäli tiedot eivät ole oikein, ne korjataan ja jos .dvd tiedosto puuttuu, se luodaan.Translator Unknown
CheckForUpdatesTip"Check for updates" will check for updates to abgx360.dat, which contains things like the latest version available and the most current PFI/Video waves. Disabling this option is not recommended because you won't be notified when a new version of abgx360 is available and abgx360 might not be using the latest list of PFI/Video waves, among other important things.

The "Include the CSV" option will check for updates to GameNameLookup.csv, which is used to look up the full verbose game name entered in the online database. This isn't really necessary since abgx360 can retrieve the game name directly from the default.xex, but you may still find it useful when the Xex's game name is heavily abbreviated (developers can only use a maximum of 22 characters) or there's no title resource present, or maybe you're just checking SS/DMI files and would like to know which game they're from.
Translator Unknown
Older translation for this English:”Tarkista päivitykset” tarkistaa päivitykset abgx360.dat tiedostolle, joka sisältää mm. tiedon mikä on uusin abgx360 versio ja mitkä ovat uusimmat PFI/Video aallot (waves). Tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä ei ole suositeltavaa, koska et silloin saa tietää milloin uusi abgx360 versio on saatavilla eikä abgx360 voi ehkä käyttää esimerkiksi uusinta PFI/Video aaltojen listaa.
”Sisällytä CSV” ominaisuus tarkistaa päivitykset GameNameLookup.csv tiedostolle, jota käytetään täydellisen pelin nimen lukemiseen tietokannasta. Tämä ei ole kovin tarpeellinen, koska abgx360 lukee pelin nimen myös default.xex tiedostosta. Tosin tämä saattaa joissain tapauksissa osoittautua tarpeelliseksi. Esimerkiksi peleissä joissa pelin tekijät ovat joutuneet lyhentämään pelin nimeä (enimmäispituus on 22 merkkiä) tai he ovat jättäneet sen kokonaan kirjoittamatta tai haluat vain tarkistaa SS/DMI tiedostoja ja tietää mihin peliin ne kuuluvat.
Translator Unknown
CheckGameCRCWhenNeededCheck Game Partition CRC when neededTranslator Unknown
CheckVideoPaddingCheck/Fix Video paddingTranslator Unknown
CheckVideoPaddingTipChecks that Video partitions are zero padded and pads them with zeros if not. This does not affect stealth and is most definitely a waste of time because whatever data is in the padding area is not even visible to the Xbox 360 host. So it doesn't matter if you enable this option or not, but you'll save some time if you leave it disabled. This should not be confused with the random padding check which is always performed on the game partition; that data IS visible to the Xbox 360 host and an ISO without random padding in the game partition will probably not even boot.Translator Unknown
CSVUpdateInclude the CSVTranslator Unknown
DisplayFilesystemDisplay ISO FilesystemTranslator Unknown
GameCRCTipChecks the game data CRC if a verified ini is found to make sure that your game data isn't corrupt. Disabling this option is not recommended unless you're one of those cheating douchebags who intentionally modifies game data.
Older English:Checks the game data CRC if a verified ini is found to make sure that your game data isn't corrupt. Disabling this option is not recommended. If you want the game CRC to be checked always, you should also enable the option "Check for AnyDVD style game data corruption", which will cause a game CRC check if nothing else did and will search for the obvious signs of AnyDVD style corruption. This is the only good reason why you'd want to check the game CRC always, but note that in order for other types of corruption to be detected (for example: single bit errors commonly caused by unstable CPU/RAM), a verified ini must be found.Tarkistaa, että pelisektorin CRC tarkistussumma vastaa kyseisen pelin varmennettua tarkistussummaa, jos sellainen on saatavilla. Tämän valinnan poistaminen käytöstä ei ole suositeltavaa. Jos tahdot, että pelin tarkistussumma lasketaan aina, laita valinta ”Tarkista AnyDVD-tyyppinen pelisektorin korruptoituminen” päälle. Se pakottaa pelin CRC tarkistussumman laskemisen, jos mikään muu ei sitä pyydä tekemään ja etsii selviä merkkejä AnyDVD-tyyppisestä korruptoitumisesta. Tämä on ainut hyvä syy minkä takia voisit haluta aina tarkistaa pelisektorin CRC tarkistussumman, mutta huomioi, että muiden virheiden löytämiseksi (esim. yhden bitin virheet jotka viallinen prosessori tai muisti voi aiheuttaa) pelin täytyy olla varmennettu.Translator Unknown
HideSecretAchievementsHide secret onesTranslator Unknown
HighHighTranslator Unknown
LowLowTranslator Unknown
MediumMediumTranslator Unknown
OnlineUpdateCheck for updatesTranslator Unknown
OptionsOptionsTranslator Unknown
ProtectedOptionsImportant options protectedTranslator Unknown
RecurseSubdirsRecurse subdirectories when using Directory InputTranslator Unknown
ShowAchievementsShow AchievementsTranslator Unknown
Older translation for this English:Näytä achievementitTranslator Unknown
Older translation for this English:Näytä AchievementitTranslator Unknown
ShowAvatarAwardsShow Avatar AwardsTranslator Unknown
Older translation for this English:Näytä Avatar PalkinnotTranslator Unknown
StayOfflineDisable all online functions of abgx360
Older English:Disable all online functionsEstä kaikki yhteyden muodostuksetTranslator Unknown
StealthCheckCheck StealthTranslator Unknown
StealthCheckTipChecks that your game appears to have a valid SS (which is required for it to boot on ANY firmware) and appears to have valid stealth files which match the Xex.Translator Unknown
UnprotectedOptionsImportant options unprotectedTranslator Unknown
UseColorsUse colorsTranslator Unknown
VerbosityTextVerbosity Level:Translator Unknown
Older translation for this English:Raportoinnin taso:Translator Unknown
Older translation for this English:Verbositeetin taso:Translator Unknown
VerifyVerify if Stealth passesTranslator Unknown
VerifyTipVerifies that your SS, stealth files and game data match a verified retail rip in the abgx360 online database. (Do not confuse this with the abgx.net database; that's just a database of scene releases and has nothing to do with verification.) In order for a rip to become verified in the abgx360 database there must be two different uploads from rips which match in every way except for the RawSS CRC (which changes almost every time you rip a disc due to angle deviation). Verification will fail if no one has uploaded rips which share your SS/DMI combination (which changes for discs pressed on different equipment and from different masters). It shouldn't worry you if verification fails on your own rip; in that case you should be fine as long as stealth passes, your system is stable and you don't have AnyDVD or a similar app installed. However, if you're checking someone else's rip that you don't fully trust then it's recommended to set AutoFix to Level 3 (Use recommended settings "For untrusted rips" under the AutoFix tab), and if verification fails, abgx360 will attempt to find a new set of verified stealth files that match your Xex (and automatically patch them if found).Translator Unknown

GUI output panel

LabelEnglishFinnishTranslator
CLIWindowCLI WindowTranslator Unknown
Older translation for this English:KomentokehoteikkunaTranslator Unknown
HTMLFileHTML FileTranslator Unknown
Older translation for this English:HTML TiedostoTranslator Unknown
MaximizeMaximize itTranslator Unknown
OpenFileWhenDoneOpen file when doneTranslator Unknown
ProgramOutputProgram OutputTranslator Unknown
SaveButtonToolTipChoose the file where program output will be savedTranslator Unknown
TerminalFontUse Terminal font charactersTranslator Unknown
Older translation for this English:Käytä Terminal fonttiaTranslator Unknown
Older translation for this English:Käytä terminaalin merkistöäTranslator Unknown
TextFileText FileTranslator Unknown

GUI quickstart tab

LabelEnglishFinnishTranslator
QuickstartQuickstartTranslator Unknown

GUI rebuilding tab

LabelEnglishFinnishTranslator
ChooseTheMethodChoose the method for rebuilding an ISO if it's missing space for a video partition.Translator Unknown
KeepOriginalISODon't delete the original ISO after rebuildingTranslator Unknown
NoRebuildDon't rebuildTranslator Unknown
RebuildDefaultDefault MethodTranslator Unknown
RebuildDefaultTipRequires 7 to 7.5 GB free space on the partition your ISO is located.Translator Unknown
RebuildingRebuildingTranslator Unknown
RebuildLowSpaceLow Disk Space MethodTranslator Unknown
RebuildLowSpaceTipOnly requires 253 MB free space but will corrupt your ISO if it fails during the rebuilding process.Translator Unknown